Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
Israël & Jewish people
Herstel van Israël
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

Enkele gedachten van Bert die geplaatst zijn op pagina
2 van de Telegraaf (Stan Huygens Journaal) onder de
rubriek "Scheurkalender":

  -We zijn niet uit het niets tevoorschijn gehaald, om
   na een leven vol beproevingen weer in het niets te
   verdwijnen..

  - Als de natuur in staat is intelligent leven voort te
    brengen, dan MOET er in de natuur minimaal een
    vorm van intelligentie verborgen zitten..
             -------------------------------------

 Ingezonden brieven van Bert, aan kranten, bladen,etc.
                                  ---------------------------
NED.Dagblad:

Abortusarts Anke Thijssen vindt dat ze “een mooi vak heeft en
ze
ziet een ongeboren kind niet als menselijk leven”.

Gelukkig voor haar heeft haar moeder vroeger niet dezelfde
verwrongen denkbeelden gehad want anders zou Anke nu zelf niet
hebben geleefd..
Elk kind dat gedood wordt in de moederschoot is een slag in het
gezicht van de Schepper en het is zeer naďef om te denken dat
God dit nog lang zal tolereren. De wereld (met Nederland voorop)
zal hiervoor een prijs moeten betalen als dit niet wordt gestopt.

Terwijl ik het artikel las moest ik denken aan een tekst in Jeremia
30 vers 23 en 24 over een “stormwind des Heren en Zijn gramschap..”
Teksten die gaan over het laatst der dagen, en dat is nu.

Onlangs droomde ik dat ik voor een zaal stond te spreken en zei:
“Als we onze kinderen offeren aan de afgoden, beeft de aarde
en worden we rijp voor vreemde overheersing”.  En toen ik het uit-
sprak
begon het hele gebouw te schudden en te trillen en werd ik
zwetend
wakker. Tot mijn grote verbazing kreeg ik kort daarna in
Groningen een
profetisch woord van een zuster uit Australië
(die mij niet kende)
en begon ze (onder andere) deze droom bijna
letterlijk te citeren.

 In Psalm 106 staat dat we bloedschuld op ons laden als we onze
kinderen offeren aan de afgoden. Onze regering denkt wellicht
dat ze nog lang kunnen doorgaan met “evolueren” over deze zaak.
Maar wat denkt u dat er zal gebeuren als God begint te “evolueren”
en Zijn oordeel gaat uitspreken over ons (voorheen) goede , oude
christelijke Nederland, dat nu wereldkampioen is geworden in het
fabriceren van wetten die Hem zeer bedroeven!

 

Bert Panhuise
                -----------------------------------------------------

Telegraaf  febr. 2005
 Het Internationale Gerechtshof vindt dat Israel het hek dat
hen gedeeltelijk kan beschermen tegen Palestijnse aansla-
gen, moet afbreken.
Ieder willekeurig land zou zo'n naburig volk dat hen meerdere
keren per maand de stuipen op het lijf jaagt met dodelijke aan-
slagen op onschuldige burgers, de oorlog verklaren.
Israel probeert het probleem op te lossen door een afscheiding
te bouwen en het heeft resultaat. De (zelf)moordaanslagen zijn
met 90% afgenomen.
Het grootste deel van de wereldbevolking,  en met name de EU
zijn het met het besluit van het Internationale Gerechtshof eens en
vinden dat dit beschermende hek afgebroken moet worden.
Niet alleen is dit volkomen absurd, maar mede omdat ze zich nu
door de rest van de wereld gesteund voelen moedigt dit ook de
Palestijnen aan om geen vergaande vredesvoorstellen te accepte-
ren (zoals van ex-premier Barak)
en gewoon door te gaan met het
vermoorden van Israelische burgers...
Bert Panhuise
                               --------------------------------------------

Artikel geplaatst op voorpagina Uitdaging  December 2004:
 
          "Satan voorkomt stervensgenade"
Waarom maakt de duivel zich zo druk om Euthanasie, het doden van
(meestal) oude mensen, die kort daarna toch een natuurlijke dood zou-
den sterven?

Die vraag stelde Bert Panhuise, leider van Eurospirit, in een rondzendbrief
van de organisatie aan de orde. Hij komt met een verrassend antwoord:
stervensgenade.
Panhuise: "Net als die ene misdadiger aan het kruis, zullen vermoedelijk nog
veel meer mensen God aanroepen op het laatste moment  tijdens een ernsti-
ge ziekte of als men het einde voelt naderen."  Volgens Panhuise zijn er in de
bijbel veel teksten te vinden "die aantonen dat men dan behouden is."
Als voorbeelden haalt hij Psalm 50:15 en Job 36:15 aan. In de Psalm staat:
"Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult Mij eren",
en in Job valt te lezen: "Juist door zijn ellende redt Hij de ellendige".
Panhuise: "En dat is nu juist wat de duivel tracht te voorkomen. Deze mensen
zijn in hun leven wellicht niet erg vruchtbaar geweest betreffende het Koninkrijk
van God, maar ze zijn wel gered voor de eeuwigheid omdat God's genade zo
groot is".   Daarom lijkt het heel menslievend om te zeggen: Neem maar een
spuitje of een paar pillen, dan ben je van alle ellende af, maar het is satanisch
en leidt naar de afgrond".
Volgens Panhuise, die veel in contact staat met christelijke leiders in Amerika,
wordt daar steeds bezorgder naar Nederland gekeken.  "Ons land krijgt helaas
in Amerika een steeds slechtere naam".  Hij citeert een Amerikaanse krant,
die onlangs concludeerde:  "Nederland is moreel bankroet en het land heeft
een cultuur van de dood omarmd".
               ------------------------------------------------------------------------

 Doop in water:
In de discussie over de doop heeft P. Reede het onder andere
"over het complexe vraagstuk van de doop".  Maar het is hele-
maal niet complex, het is erg simpel.   Als de kamerling aan Fi-
lippus vraagt:  "Wat is er tegen dat ik gedoopt word,"  antwoord
Filippus: "Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd"
(Handelingen 8, vers 36 en 37). Dat is erg duidelijk en simpel en
men hoeft geen groot verstand te hebben om te weten dat baby's
niet "van harte kunnen geloven".
Het blijft voor mij dan ook een groot raadsel  waarom miljoenen
mensen eeuwen lang baby's met water besprenkelen en dat do-
pen noemen.  Zelfs het woord "dopen" is in dit geval onterecht,
omdat er niets
in water wordt gedoopt.
 
                     --------------------------------  

G.A. Goldschmeding heeft gelijk als ze schrijft dat het niet past om mannen

Gods in de .... een "draai om de oren te geven".  Met een aantal kerken en

organisaties uit Nederland en Belgie hebben wij de Koreaanse voorganger

David Yonggi Cho uitgenodigd om naar Nederland te komen (15 en 16 sept.

2006). Dit voorjaar sprak hij in Toronto en alle grote christelijke omroepen in

Canada hebben er aandacht aan besteed. Respectvol werd hij geintroduceerd

door David Mainse,   de voorzitter van Crossroads Communications, een van

de grootste christelijke TV zenders in Canada.

Maar de ………………………….. in Nederland vindt het blijkbaar nodig om

deze broeder in een kwaad daglicht te stellen.   We hebben het hier niet over 

een of andere valse profeet, maar over de voorganger van de grootste kerk ter

wereld, die de afgelopen 40 jaar heeft bewezen een stabiele en betrouwbare

leider te zijn (en een bidder). In 1994 sprak hij in een kerk in Seattle, Amerika en

tijdens zijn preek vroeg hij opeens om de landkaart van Amerika. Hij legde zijn

vinger op de stad Pensacola in Florida en hij zei:"Daar gaat God een opwekking

geven". Een jaar later gebeurde dit ook, zoals iedereen weet.

De situatie in Korea geeft trouwens goed aan wat de bijbel bedoelt met "voor-

spoed".   Noord-Korea, een land dat God heeft afgezworen en christenen ver-

volgt met als resultaat geen zegen maar een vloek;  hongersnood, armoede en

onderdrukking.

En Zuid-Korea, een land met een grotendeels christelijke bevolking. En dat de

mensen daar gezegend worden, ook in materieel opzicht, is voor iedereen duide-

lijk (in het huis van de oprechten is overvloed en rijkdom. Psalm 112).

Sommige dingen in het artikel van M……… zijn bovendienvolkomen in tegen-

spraak met de bijbel. Bijvoorbeeld de belofte dat men 100-voudig terugontvangt

wellicht pas "in het hiernamaals zal plaatsvinden.." In Marcus 10:28 staat na de

regel: "Hij ontvangt honderdvoudig terug": NU, IN DEZE TIJD ! Lees ook Gene-

sis 26:12-14.

Natuurlijk weten geloofspredikers ook dat "geldzucht de wortel is van alle kwaad"

en daarom onderwijst men ook vaak dat de in de bijbel beloofde (materiele) zege-

ningen niet zijn "for the greed but for the need", zoals ik een van hen laatst hoorde

zeggen. Dus niet om je hebzuchtig in rijkdom te wentelen, maar om een blijmoedig

gever te kunnen zijn die meehelpt het Koninkrijk van God te bouwen!

Bert Panhuise

                                       ----------------------------------------

ISRAEL

Wat mij altijd weer opvalt in deze zaak dat er altijd weer
wordt gepraat over "onderhandelingen" , het aanpakken van
de terroristen, etc. etc.
Maar alles blijft zinloos zolang op de Palestijnse/Arabische
scholen jonge kinderen sektarisch worden volgepompt
met haat tegen Israel en dat de "beste weg naar het Paradijs"
is het vermoorden van onschuldige Joodse mannen, vrouwen
en kinderen.
Zolang deze krankzinnige indoctrinatie van jonge kinderen
voortduurt is al het andere zinloos..
Shalom
Bert
      ----------------------------------------------------------------------------------------
 
brief Telegraaf Bert 

Ik lees zojuist dat Saoedi-Arabie dit jaar een begrotingsoverschot heef
van ongeveer 24 miljard euro vanwege de hoge olieprijzen.
De koning van dit land geniet regelmatig een maand vakantie in Marbella en
er worden 3 Jumbo’s voor gehuurd, totale kosten ongeveer een half miljard euro.
Als ik dan ook nog bedenk dat 22 Arabische landen tezamen
zo’n 70 % van de wereldolievoorraad bezitten, dan begrijp ik niet dat
hun Arabische broeders in de Palestijnse gebieden zo in armoede leven.
Wat zou de reden zijn dat er niet wordt geholpen? Kan het ze geen lor
schelen of is het wel goed voor de wereldopinie (vanwege het negatieve
effect voor Israel) dat de Palestijnen in erbarmelijke omstandigheden leven.

 Bert Panhuise Leeuwarden 

Amerikaanse predikers

door Bert Panhuise, voorzitter Eurospirit en TBN Nederland, Leeuwarden

Uitdaging - februari2006

'Amerikaanse voorgangers niet welkom'. Dit stond kort geleden boven een artikel in Uitdaging. Ik dacht even: eindelijk wordt men wakker, en men gaat maatregelen nemen tegen de Amerikanen die dit jaar in Nederland de 'Kingdom Now / Koninkrijk Nu' dwaling hebben gebracht. Zij brengen de leer dat de antichrist al is geweest, evenals de grote verdrukking; er is geen opname van de gemeente, etc. En in plaats van verdrukking gaan de christenen volgens hen 'nu de macht in de wereld overnemen'. Dus onder leiding van apostelen en profeten gaat nu (Kingdom Now) het koninkrijk van God op aarde gevestigd worden, let wel: voordat Jezus terugkomt. Terwijl de bijbel zegt dat we als koningen met Hem zullen heersen als Hij terugkomt.

Als christenen gaan heersen (zonder Hem), voortijdig, loopt dit meestal niet goed af zoals de geschiedenis heeft bewezen. Het aantal werkelijke volgelingen van Jezus (die bereid zijn de volledige prijs te betalen) groeit juist meestal het hardst tegen de verdrukking in, zoals in China, Noord Korea, etc. Nog een paar voorbeelden: Een van de drie voornoemde Amerikanen schreef in een boek (onder andere) dat de dood er al was voor de zondeval. Een tweede schrijft op zijn website dat de hel niet eeuwig duurt... De derde schrijft in zijn boek Een andere kijk op profetie, dat Jezus niet komt als een dief in de nacht, maar dat ruim van tevoren op radio en televisie wordt aangekondigd dat Hij er aan komt, en meer van die nonsens.

Hoera, dacht ik dus, eindelijk wordt er ingegrepen. Maar nee hoor. Hier ging het artikel niet over. Het ging weer eens over Amerikanen die het lef hebben om over financiën, tienden en christelijk rentmeesterschap te spreken (de duivel haat dit) en daarvoor volkomen ten onrechte afgestraft worden. Volgens het artikel sprak de Amerikaan Lee Grady hierover in Diemen tegen een aantal 'verwonde leiders'.

Wij organiseren al 15 jaar conferenties met bekende sprekers uit de hele wereld, waarbij veel Amerikanen en ik kan iedereen verzekeren dat dit collectieve vooroordeel ten opzichte van Amerikaanse predikers volkomen onterecht en zeer overdreven is. De enige echte problemen die wij zelf hadden was met een prediker uit Nigeria en enkele Zuid Afrikanen, maar niet met Amerikanen.

Op een uitzondering na, zijn wij over het algemeen juist erg gezegend door de Amerikanen. Ze prediken niet alleen over geven aan God, maar ze doen het zelf ook in de praktijk. Ik denk aan Mike Evans en Richard Roberts die meerdere keren zijn geweest zonder enige vergoeding te vragen, zelfs niet voor de vliegtickets en het hotel. Ze vertelden me dat ze weten hoe moeilijk het budget rond te krijgen is in Europa voor zo'n grote conferentie, met vaak wereldtoppers op het gebied van muziek/aanbidding, etc. Ik denk aan Paul Crouch, Jentezen Franklin en Marc Chironna, die zelf hun hotel betaalden. En John Bevere, Mike Murdock, Tommy Tenney en anderen, die ik maar een deel van de vliegtickets hoefde te vergoeden.

Op de zondag na een van conferenties ging ik met een van hen naar een grote gemeente in Zwijndrecht. De voorganger gaf hem na zijn spreekbeurt een enveloppe met geld. Toen deze Amerikaan hoorde dat ze de kerk aan het verbouwen waren gaf hij de enveloppe terug aan de voorganger met de woorden: 'Dit is voor het bouwfonds'. En zo heb ik nog veel meer voorbeelden. Bij ons heeft nog nooit een van hen een collecte voor zichzelf geëist. Ik bied ze dit zelf aan (meestal in een middagdienst). Alle afspraken worden van tevoren gemaakt en als iemand dit soort dingen zou eisen, wordt hij of zij niet uitgenodigd.

Laten we eens stoppen om de duivel te helpen met het aanklagen van de (Amerikaanse) broeders en bekijk het eens van de andere kant. Niet mensen bekritiseren die praten over het geven van tienden, maar heb het eens over de 90 procent van de christenen die het niet doen en daarmee God beroven (volgens Maleachi 3:8 10). Een beweging van pinksterjongeren die het niet meer kan redden omdat de overheidssubsidie stopt, wát een blamage! Of aan de predikers die in dit rijke land na een spreekbeurt worden afgescheept met 50 euro! Etc., etc.

We waarschuwen voor de verkeerde dingen! We moeten waarschuwen (zoals in de Bijbel voorzegd) voor mensen die allerlei listige dwalingen komen brengen, die vals profeteren, die verraderlijk lasteren, etc. En niet predikers belasteren die juist goed onderwijs geven over zuiver profeteren (John Bevere) en over hoe we in het Lichaam van Christus met geld moeten omgaan. Dit onderwijs is juist hard nodig in Nederland.

Na de afgelopen Eurospirit conferentie kregen we veel getuigenissen van mensen die erg gezegend waren door dit onderwijs. Er was bijvoorbeeld een echtpaar met een enorme schuld van 60.000 euro. Ondanks deze enorme schuld gaven ze toch een grote gift. Niet lang daarna kregen ze bezoek van twee zakenmensen die hun tot hun grote verbazing vertelden dat ze op het hart hadden gekregen om hun volledige schuld af te lossen. Ik hoef u niet te vertellen dat de duivel dit haat en daarom alles zal doen om dit soort onderwijs in een kwaad daglicht te stellen; helaas lukt hem dat soms ook door de mond van christenen.

En tot mijn grote verbazing ontdek ik nu dat de kerk waar Lee Grady 'de verwonde leiders' toesprak over die 'gruwelijke' Amerikanen die over financiën durven te spreken, zelf nauw verbonden is met leiders die voorop lopen in de Kingdom Now beweging, een van de gevaarlijkste dwalingen van deze tijd.