Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

  IS JESUS YOUR LORD and SAVIOUR?  (Ned.vertaling
                                                            hieronder)
Jesus said:
"I am the door, if anyone enters by me, he will be saved..." John 10:9.

The Bible says:
"For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romans 10:13.

Prayer of Salvation
"Dear Jesus, I believe in You. I believe You are the Son of God, that You died for my sins, and that You were buried and rose again as written in the Bible. I'm sorry for the things I've done that hurt You. Forgive me for all my sins. Come into my heart, take charge of my life and make me the way You want me to be. With Your ever present help, I renounce all my sinful practices of the past. Cleanse my heart with Your precious blood. Write my name in Your Book of Life. I confess You now as my Lord and Savior. Fill me with Your Holy Spirit. Thank You, Jesus! In Jesus' Name, Amen."

If you prayed the Prayer of Salvation, we would love to hear from you!

If you need prayer, call: +31 58 2663646
                       Nederland:      058-2663646
              ------------------------------------------------

               IS JEZUS UW HEER en REDDER?

Jezus zei: "Ik ben de deur, als iemand door Mij bin-
nenkomt, zal hij behouden worden..."  Johannes 10:9.

De bijbel zegt: "Al wie de naam des naam des Heren
aanroept, zal behouden worden..." Romeinen 10:13.

Gebed voor redding:
"Lieve Jezus, ik geloof in U.  Ik geloof dat u de Zoon
van God bent en dat U bent gestorven voor mijn zon-
den. Dat U bent begraven en weer opgestaan zoals
staat geschreven in de bijbel.  Ik heb spijt dat ik ding-
en in mijn leven heb gedaan die u bedroeven.
Vergeef me al mijn zonden.  Kom in mijn hart;  neem
autoriteit over mijn leven en maak mij zoals u wilt dat
ik zijn zal. Met Uw altijd aanwezige hulp weersta ik al
mijn zondige praktijken uit het verleden.  Reinig mijn
hart met Uw kostbaar bloed. Schrijf mijn naam in Uw
boek des levens. Vanaf nu belijd ik U als mijn Heer en
Redder. Vul mij met uw Heilige Geest.  Dank u Jezus!
In Jezus naam, amen."

Als u gebed wilt,  of nog verder over deze dingen wil
praten kunt u een van de volgende nummers bellen:
058-2663646  of  0184-614010