Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
IsraŽl & Jewish people
Herstel van IsraŽl
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

Bezoek aan  TBN op het wereld
congres van de 
National Reli-
gious Broadcasters in Anaheim,
USA
  11 t/m 14 februari 2005

   

9 februari j.l. vlogen Efi en ik naar Los
Angeles,  California waar de internatio-
nale beurs plaatsvond,  de NRB in Ana-
heim. Dit keer mocht onze zoon Samuel
ook mee.  Samuel was enthousiast omdat
we beloofd hadden  om een dag met hem
naar Disneyland te gaan.  We waren goed
voorbereid  en zouden besprekingen voe-
ren met enkele mensen van TBN.  Omdat
Bert Panhuise,  vertegenwoordiger van
TBN-Europe in  Nederland verhinderd
was,  zouden wij in zijn plaats het werk
doen.   

Het is geweldig wat de Heer allemaal aan
het doen is.  Toen wij in 2002 tijdens de
Eurospirit conferentie in Amsterdam ver-
rast werden  door een bezoek  van de op-
richters van TBN, Paul en Jan Crouch,
kon TBN-Europe alleen via de kabel ge-
zien worden in Gouda en omgeving. ( De
rest via satelliet)   En nu 3 jaar later kan
TBN gezien worden via de kabel in bijna
heel Nederland: Via UPC, Casema, CAIW,
Multikabel, TV Home (Essent), en UNET.

Op de luchthaven van Los Angeles wer-
den we opgewacht door onze vriend Si-
mon de Vries die samen met z'n vrouw
Attie ook betrokken is bij  christelijke
televisie. We logeerden bij hun thuis en
wat was het een verademing toen we na
een lange vlucht even later bij Simon en
Attie thuis aan de koffie zaten met verse
Hollandse stroopwafels die we hadden
meegenomen. 

  

  In de TBN stand Vanaf links:Jay Jones,
   Efi, Samuel, Rod Henke, Arjan

Het werd een drukke maar een gezegen-
de tijd. Tijdens de NRB werden er ook
samenkomsten gehouden, waar we regel-
matig bij aanwezig waren.   Ontroerend
was een boodschap van evangelist Luis
Palau over de urgentie van wereldevan-
gelisatie, ook via de media. Het was een
druk bezochte beurs waar veel  interna-
tionale standhouders vertegenwoordigd
waren.   Bij de stand van TBN was het
een gezellige sfeer. We werden verwacht
en op maandagmorgen 10.30 uur zouden
we besprekingen hebben met  Jay Jones
en Rodney Henke, mededirekteuren van
Paul Crouch. We hadden een gezellig on-
deronsje  met Gina,    een enthousiaste
vrouw die met hart en ziel op  TBN de 
kinderprogramma's verzorgt.   Ook bots-
ten we ineens tegen Tommy Tenney aan.
Hij vertelde over zijn boek:   "One night
with the king",   waarvan een film is ge-
maakt door TBN en waarvan hij tevens
de medeproducer is.   Het is een speel-
film over het leven van het Joodse meis-
je Esther uit de bijbel.  Wat waren wij
verrast dat we elkaar daar ontmoetten.
We hadden een fijn gesprek met hem en
Tommy vertelde dat  hij enorm uitzag
naar de komende Eurospirit conferen-
tie in mei in Amsterdam.  Er zal tevens
op de Eurospirit conferentie een video-
presentatie worden gehouden over deze
schitterende film,   waarin bekende ac-
teurs spelen zoals o.a. Omar Sharif en
Peter O' Toole. 

      
     Tommy Tenney, Mat Crouch en Arjan Knevel

Al een geruime tijd hebben Efi en ik een
bijzondere bewogenheid voor Indonesie.
Vooral na  de Tsunami in  Banda Atjeh
waar 166.000 mensen de dood vonden,
baden en vastten we voor het  Indonesi-
sche volk. Op een gegeven moment zaten
we in een samenkomst in de grote confe-
rentiehal en wie zaten er achter ons?  

    
   Samen met links Jimmy Ontoro en rechts Heintje

Pastor Jimmy Ontoro, samen met z'n
vrouw uit Jakarta. Jimmy heeft een ge-
zegend werk en een grote gemeente in
Jakarta. Daarnaast heeft hij tientallen
gemeenten door heel Indonesie en een
aantal kerken in California. Jaren gele-
den dienden we in  Indonesie in zijn ge-
meenten.    We maakten een afspraak
voor een lunch en hadden een gezegend
gesprek met hem.  We ontvingen een uit-
nodiging om spoedig te komen  en te die-
nen in enkele gemeenten  en naar de ge-
troffen gebieden te gaan om poolshoogte
te nemen, zodat we ook met financien uit
Nederland de nabestaanden kunnen hel-
pen om hun leven weer op te bouwen. 
Bewogenheid en Liefde voor mensen is
het hart van Christus. Bid voor de nood
van de wereld  en als U ons kunt helpen
met uw financien of wat dan ook,  neem
dan contact met ons op.   Toen we na 6
dagen met z'n drietjes weer terugvlogen
naar Amsterdam dankten we de Heer
voor enkele zeer vruchtbare en gezegen-
de dagen in Californie.  

        

          

        
 
Van boven naar onder:
1. Simon de Vries, Arjan en Robin Rees (uit
   Wales); Robin is de oprichter van de ERB,
   de European Religious Broadcasters.
2.  De felbegeerde dag voor Samuel in
     Disneyland.
3. Oude vrienden: Bob & Gonny Stanley (zij
      is een dochter van Johan Maasbach).