Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

 

VERSLAG EUROSPIRIT
           2005

2 moslims namen Jezus
aan als verlosser tijdens de
14e Eurospirit conferentie!

 
Tijdens deze 14e Eurospirit Conferentie
bekeerden 2 moslims zich tot Jezus;
de broer van de beheerder van de kantine
van de hal en een jong moslimmeisje (zie
foto onderaan).
De kantinebeheerder van de Apollohal (ook
een moslim), stond bij elke dienst te kijken
en zei dat hij steeds "kippenvel"  kreeg tij-
dens de spreekbeurten.
Tot onze verbazing vulde hij op de laatste
dag ook een machtigingskaart in...


DE EUROSPIRIT CONFERENTIE 2005 IN DE APOLLO(S) HAL IN
AMSTERDAM WERD EEN WAAR FEEST TER ERE VAN ONZE
LEVENDE OPGESTANE HEER JEZUS!

Woensdag, 1 dag voor de conferentie moest de sporthal omgedoopt
worden tot een kerk en hebben hebben we de naam Apollohal tijdelijk
omgedoopt tot Apollos Hal..Dat is een meer bijbelse naam.
Velen hebben er geen idee van wat er allemaal moet gebeuren.
Het team van Audio Hof was al vroeg gekomen om het licht en geluid
en alles wat ermee te maken heeft te installeren. De tribune
(700 plaatsen) moest worden opgezet en de ongeveer 1500 stoelen
moesten niet alleen binnengebracht worden, maar moesten ook uitge-
klapt en recht gezet worden. De standhouders moesten hun spullen
neerzetten en de tafels in ordemaken en niet te vergeten dat de ban-
ners en doeken moesten opgehangen worden etc, etc. Maar toen we 
's avonds laat nog even een kijkje kwamen nemen in de hal, zag het
er perfect uit!! Alles was gereed voor het grote 3-daagse feest.   

Wat hebben we genoten!! Wat ons opviel was het aantal mensen dat
aanwezig was, zowel in de morgen- en middagdienst, terwijl de avond-
diensten helemaal bezet waren. Op donderdagmorgen had broeder Sa-
muel Lee een geweldige Boodschap over de liefde van God voor de mens.
Een liefde die Zijn Eniggeboren Zoon deed sterven aan een ruw houten
kruis om ons te redden van een eeuwige dood. Velen waren aangeraakt.
We werden zeer gezegend door de teachings van broeder Clive Pick uit
Canada. Via een powerpoint presentatie legde hij uit het geheim om
gezegend te worden als we blijmoedige gevers willen zijn en Gods stan-
daard van het teruggeven van de tiende aan God in praktijk gaan bren-
gen. Toen aan het einde van z'n onderwijs hij op de shofar blies begon
het volk van God minutenlang te juichen en ervoeren we een geopende
Hemel!

 

 

Links boven: Bert Panhuise geeft redevoering, Arjan vertaalt in Engels. Efi in aanbidding. Links onder: Tommy Tenney brengt de  Boodschap, wordt vertaald door Lodi. Mike Murdock zingt een eigengeschreven lied en Blessing begeleidt 

Er was een groep jongedames gekomen, met cowboyhoed uit Zweden
die verbonden zijn aan het KINGDOM CENTER, een grote gemeente in
Hoor, bij Malmo. Wat genoten we van hun 'linedanceact' op het podium.
Ook de boodschap van onze geliefde broeder Tommy Tenney was tot
grote zegen. De wijze waarop hij sprak over het leven van koningin
Esther en het plan van Haman om alle Joden uit te roeien en alles
daarom heen raakte het diepste van onze ziel!! En wat genoten we
van broeder Mike Murdock. Wat een teachings en wat een wijsheid.
Hij gaf bijbelse sleutels aan die leiden naar financiele voorspoed en
hij vertelde uit z'n eigen leven, hoe God hem door bijbelse wijsheid
en een relatie met de Heilige Geest, uit armoede bracht in grote rijk-
dom. Niet om jezelf te verrijken, niet uit hebzucht, maar om een Ze-
gen te zijn en de wereld te bereiken met de Boodschap.

En wat genoten we van de aanbidding van Terry MacAlmon en z'n team.
In een stampvolle hal bracht hij iedere avond de mensen naar een ho-
ger niveau van aanbidding en Gods Tegenwoordigheid was zo tastbaar.
Wat een zalving van de Heilige Geest en wat een Vrede!  Ook het wor-
shipteam BLESSING o.l.v. Paula en Efi was tot grote Zegen. Voor 3 da-
gen, van de vroege ochtend tot de late avond waren ze onvermoeibaar
actief en leidden ze de duizenden mensen d.m.v. lofprijzing en aanbid-
ding naar het Hart van de Vader.

 

Terry MacAlmon met z'n team in actie. Arjan Knevel doet bekeringsoproep, maar ook een oproep voor berouw, verootmoediging en vergeving voor christenen om een heilig en toegewijd leven te leiden. Velen kwamen naar voren, maar ook was er een aantal mensen die voor de eerste keer hun hart aan Jezus gaven. Ze kregen allemaal een bijbeltje!  

 

Een oproep van Mike Murdock om gewillig te zijn om 'blijmoedige gevers' te worden. Hij bad voor een vrijzetten van financien voor het volk van God. Rechts: Mike zingt een prachtig nummer. Paula denkt: 'Ik wou dat ik zo goed kon spelen'.... 

 

Onze zoon ( de drummer) Samuel in het midden onder vermaakte zich best met z'n vriendjes. Foto aan
de voorkant van het hotel. Ook de laatste avond toen iedereen al aan het opruimen was mocht ik een jong
moslim meisje tot Christus leiden. Ze was meegenomen door een vriendin en God raakte haar aan. Foto
links onder: Blijdschap over de redding van een moslim meisje die zich bekeerde tot Jezus. Bid voor haar.
Ze heet Any. Ze werd liefdevol door christenen verwelkomd. Na een 'zware' afsluitingsavond voor de broeder,
toch nog even op de foto met Mike Murdock.

 

Wat een conferentie, wat een zalving, wat een boodschappen en wat
een vreugde. De Eurospirit conferentie 2005 werd een geweldig succes!! 
In de komende maanden zullen we al het materiaal gaan uitzenden in
ons wekelijks programma EUROSPIRIT TV!!  Ieder zondagavond, rond
de klok van 20.30 uur op TBN-Europe. 

"TO GOD BE THE GLORY, FOR THE THINGS HE HAS DONE"!!  
       Dit gedeelte is overgenomen van de website van
       Arjan en Efi Knevel (www.livingwaterministries.nl)

                                       

                                       

                                           Apollohal werd tijdelijk Apollos Hal