Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
Reakties 2005
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

 
   Voorgangers bidden voor Andre Rouvoet
           tijdens Eurospirit 2004

Donderdag 20 mei.(Verslag van Andre Rouvoet) Hemelvaart.
's morgens gaan we naar de kerk.  Na het eten naar Amstel-
veen, waar dezer dagen voor de 13e keer de charismatische
conferentie "Eurospirit" wordtgehouden. Als eerste politicus
ooit mag ik hier spreken voor zo'n 1500 a 2000 christenen uit
voornamelijk pinkstergroepen,   waaronder heel veel van al-
lochtone afkomst. Het wordt een heel bijzondere avond. Als
gewone gereformeerde jongen voel ik me zeer verbonden
met deze broeders en zusters,  die met andere vormen en
gewoonten dezelfde Heer dienen.   Die verbondenheid bele-
ven we in de lofprijzing,  in het bidden en in de ontmoeting.
Mijn toespraak  over de betekenis van  profetische politiek
voor Nederland en Europa wordt goed ontvangen  en af en
toe krijg ik zelfs een staande ovatie, bijvoorbeeld als ik met
een woordspeling op de titel van de conferentie zeg dat het
inderdaad zaak is dat Gods Geest in Europa komt.Indrukwek-
kend en ontroerend is hoe er daarna heel concreet voor mij
en voor de christelijke politiek wordt gebeden.

Ik voel me hier thuis en besef eens temeer dat dit net zo zeer
de natuurlijke achterban van de Christen Unie is als de bezoe-
kers van de vrijgemaakt gereformeerde schooldag, een CSFR
congres, het Flevo Festival of de EO-Jongerendag. Hoofdspre-
ker is een Amerikaanse prediker van Italiaanse afkomst, Marc
Chironna. Hij spreekt over de roeping van Mozes.   Na een ta-
melijk rustig begin komt hij op stoom en loopt van het podium
af, de zaal in. Ongelooflijk, wat een energie,  wat een spreek-
stijl! Het is allemaal wel erg Amerikaans, maar hij zegt goede
dingen over hoe God mensen in Zijn dienst neemt, met al hun
beperkingen en hun tekortkomingen. Intrigerend hoe hij, zon-
der een snipper papier of aantekening,  zomaar een uur lang
de hele zaal in zijn ban houdt.  Over "preken met passie" ge-
sproken...

Andre Rouvoet - Voorzitter Christen Unie.

(Met toestemming overgenomen van de website:
  
www.andrerouvoet.nl )

Wij kwamen met enkele mensen uit Belgie naar Eurospi-
rit 2004 en wij willen u zeggen dat het fantastisch was.
Het is nu maandagmiddag en wij blijven de lofliederen
zingen. Ik werd wakker deze nacht en ik betrapte mijzelf
er op dat ik aan het zingen was. Het heeft ons geraakt en
we zijn gezegend geweest. Gebed, bevrijding, genezing,
lofprijzing, prediking, kortom het was compleet.
Wij hebben ook in onze gemeente kort verteld hoe het is
geweest en dat we volgend jaar zeker terugkomen met
nog veel meer mensen. Misschien zal deze zaal wel te
klein zijn volgend jaar. Wij blijven bidden voor Eurospirit.
Alvast Gods rijke zegen toegewenst voor iedereen van de
leiding.

Rita Lamote,  Belgie

              -------------------------------------------

Moslimmeisje bekeerd tijdens Eurospirit 2005!

 Annie heb ik vrijdag 6 mei in de bus ontmoet.
Ik ging toen naar de kerk (Maranatha Ministries in
Amsterdam west).
De reden waarom ik naar de gemeente ging was
omdat  ik vanaf het moment dat ik wakker was,
heel duidelijk de stem van De Heilige Geest hoorde,
die tegen me zei dat ik naar de jongerendienst
moest gaan.
Ik wist niet waarom ik moest gaan
maar ging uit gehoorzaamheid.
Toen kwam ik Annie (naam niet volledig wegens
veilgheidsredenen)
in de bus tegen.
Ik was toen samen met broer Imro Holder en ik 
begreep toen dat hij eerder met Annie over onze
God had gesproken. Al pratend besloot ze mee te
gaan naar de kerk.We stonden voor de kerk een
tijd te praten en ze besloot een kijkje te nemen in
de kerk. Ze werd toen aangeraakt door God en
besloot zaterdag 7 mei naar Eurospirit te komen
in de Apollohal.
 
Annie is nu heel druk bezig met haar verandering
van Moslim naar Christen.
Ze neemt het woord van God dagelijks tot haar
en gaat elke week naar de dienst.
Omdat ze veel vragen heeft bel ze me vaker op.
Het wordt soms laat en dan blijft ze bij ons slapen.
Samen hebben we een geweldige tijd.
Prijs De Heer!Prijs Koning Jezus!
 
Tania Read-Denswil.
 
Dank God voor het werk dat jullie in Nederland doen.
Gods Rijkste Zegen toegewenst.
En zo De Heer het leidt tot de volgende Eurospirit!
                -------------------------------------
 

Nadat Dr. Murdock afgelopen Eurospirit mensen naar voren riep
die 1000 euro wilden zaaien, bad hij een gebed dat de Here voor
het "zaad" (die 1000 euro) zou zorgen, en het zou geld zijn dat
je bovenop je maandelijkse lasten en inkomsten zou ontvangen.
Prijs God, de Here heeft afgelopen week op wonderbaarlijke wijze
voorzien in het extra geld. Ik heb het meteen nadat ik mijn tiende
heb betaald de 1000 euro gezaaid. En nu is het aftellen voor de
doorbraken!!!
Gods zegen en keep up the blessed work.

Andre Accord,  Hoofddorp

                     -------------------------------------------------

GENEZING  BERT PANHUISE

Samen met de voorgangers Cees en Agnes Laurey en Arjan
en Efi Knevel waren Ellen en ik een paar dagen in het Belgische
Mechelen om wat fellowship te hebben en bij te praten.
Maar ik had al ruim een maand heel erg last van mijn rug en
het werd met de dag erger. In het hotel gebruikte ik het karretje
voor de koffers als een soort rollator..
's Avonds liepen we naar een pizzeria, maar na een paar honderd
meter kon ik niet meer verder.  Tot mijn verbazing kwam broeder
Laurey even later aanrijden met de auto van de restauranteige-
naar (die hij helemaal niet kende) om mij op te halen.
De volgende dag gingen Cees, Agnes, Arjan, Efi en Ellen voor
mijn genezing bidden in onze hotelkamer.  Na dit gebed stond
ik op en liep wat heen en weer en tot verbazing van iedereen
rende ik even later hard heen en weer in die kamer.
De pijn was weg van het ene moment op de andere en is niet
meer teruggekomen! 
Het is soms moeilijk te begrijpen waarom de ene keer wel
genezing is na gebed en de andere keer niet (althans niet
direkt), maar ik heb ervaren dat Gods beloften in Zijn Woord
nog steeds gelden voor nu en altijd!

Bert
            -----------------------------------------------------

GEWELDIG GENOTEN VAN TERRY MACALMON

Toen onze zoon een jaar geleden tot bekering kwam na drie
jaar op een verkeerde manier "in de wereld" geleefd te hebben,
werd hij als hij angsten had steeds rustig als we de CD live mu-
sic van Terry MacAlmon lieten horen. Net als het verhaal over
Saul en David, als David op de harp speelde en de boze geesten
van Saul weken.   Het gaat nu goed met onze zoon.
Als wij naar de muziek van Terry luisteren is het echt "sound of
heaven".  Ik hoop dat hij er weer bij is de komende Eurospirit
conferentie.  We vonden trouwens ook alle sprekers geweldig!
Gods zegen,
John vd Wouden.

           ------------------------------------

Hallo,

Ik wil jullie nog heel erg bedanken voor eurospirit  2005. Helaas kon ik er dit jaar maar 1 dag zijn, maar ik ben die dag ondergedompeld geweest in de aanwezigheid van God. Mijn vrouw en ik hebben een heel zwaar aantal jaren achter de rug, maar door zo in Gods Aanwezigheid te zijn is genezend en geeft weer hoop. Er is geen betere plek dan te zijn in Zijn Aanwezigheid.

Heel erg bedankt voor al het werk dat jullie verzetten om deze conferentie mogelijk te maken.

Heel veel zegen,

Roland Theune
Middelburg

------------------------------------------------------

Hi Adam & Eve + Samuel
 
We received the message that you left on our answering machine, it was lovely to hear from you and we do thank you for your kind words of blessing for the New Year. From time to time we see you on the TV on TBN EUROPE and we are always blessed by your programme. You are a couple who seem to have been given the gift of eternal youth, as your appearance never seems to change very much, perhaps its enjoying the Lord that keeps you so young.
 
I suppose that you are still travelling the world and sharing the gospel with whoever will listen. Your ministry has now spanned over three decades, and you have always remained faithful to your calling. What a great testimony to the faithfulness of God and to His keeping power, and may you both be able to continue for many more years to come.
 
How is Samuel doing, and how old is he now? You must always think of Him as a miracle child, born with a strong sense of destiny upon his life, one can hardly imagine the plans God has for him, but he still has to walk through those childhood years, and through the minefield of youth that can be so challenging but very necessary to bring him into maturity.
 
We trust that you are both keeping as well as you look, and we hope that we will have the joy of meeting up with you at some time in the not to distant future.
 
We are both keeping well and enjoying Gods gift of our four grandsons, and one granddaughter,the oldest is now 19 years and the youngest just 2, they are all treasures and such a blessing to us. How good is the God we serve.
 
We love you both and so appreciate the friendship that we have enjoyed over so many years. May the Lord continue to bless, prosper, and encourage you in all that you do.
 
With much love
 
Dave & Moira