Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
IsraŽl & Jewish people
Herstel van IsraŽl
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS
 Europa verder zonder God?        door: Helene Bos

In de voorgestelde Grondwets-tekst van de Europese
Unie wordt gesteld dat de grootste prestatie van de
Europese beschaving is geweest het bereiken van het
Humanisme en het verbreiden van het Humanisme, en
dat het Humanisme dan ook de basis moet zijn voor
het leven in de EU in de toekomst. De argumenten om
in dat verband opzettelijk Gods naam NIET te noemen
zouden zijn: - andere religies hebben ook bijgedragen
aan de totstand koming van die Europeese beschaving,
en: - scheiding van kerk en staat.

Met andere woorden: Het is niet zo dat er luchtig wordt
overwogen al of niet Gods naam te noemen in een staat-
kundig document. Integendeel:
op een in feite opdringe-
rige wijze wordt de invloed en bijdrage van het Chris-
tendom aan de Europese beschaving genegeerd en
die van het Humanisme benadrukt.
Het is die merk-
waardige eenzijdigheid die de discussie heeft doen ont-
staan.

Als een land of unie van staten "neutraal" probeert te
zijn is dat, werelds gezien, te begrijpen. Maar als een
land of unie van staten God en Zijn zegen bewust ne-
geert, ontkent en beliegt, dan is dat niet meer neutraal,
maar geestelijk brutaal, en
een vragen om Gods oor-
deel.

Een aantal regeringsleiders, ministers en instituties heeft
reeds krachtig bezwaar aangetekend.
Premier Balkenen-
de heeft gezegd er persoonlijk voor te zijn Gods naam
wel op te nemen,
maar dat hij er niet een al te zwaar
punt van zal maken.