Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
IsraŽl & Jewish people
Herstel van IsraŽl
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

    ARTIKEL  IN  "UITDAGING"  30 APRIL 2005 

Bert Panhuise is voorzitter van de stichting Eurospirit. Daarnaast is Bert vertegenwoordiger van TBN Nederland. Hij probeert via televisie en het organiseren van conferenties uit te dragen wat hij zelf heeft ervaren: God kan levens veranderen. Panhuise is radicaal en strijdbaar. Hij kan zich ergeren aan het anti-Amerikanisme dat momenteel heerst.

 

door Elia Zweverink

 

Zelf heeft hij een radicale bekering meegemaakt 30 jaar geleden. Hij was agressief en gewelddadig. In totaal heeft hij bijna vijf jaar in de gevangenis gezeten. Oorspronkelijk was zijn straf relatief kort, maar omdat hij, tot tweemaal toe, met gebruik van geweld uit de gevangenis ontsnapte, kreeg hij ruim drie jaar extra gevangenisstraf erbij.

Bert Panhuise was verslaafd aan speed en alcohol. Nadat voor zijn ogen een goede vriend van hem werd doodgeschoten, riep hij tot God. Hij heeft, zegt hij, toen (in Parijs)duidelijk een aanraking van God ervaren. Maar zijn zoektocht was nog niet voorbij. Hij bezocht kerken, sprak met een katholieke pastoor, maar niemand leek te begrijpen wat hij had ervaren. Rond die tijd hield Johan Maasbach diensten in Leeuwarden, waar Edgar Holder meestal sprak. Hier herkende Bert iets van zijn eigen ervaringen in Parijs. Toen de Amerikaanse evangelist Paul Olson kwam spreken, legde die de kern van hetEvangelie zo duidelijk uit, dat hij niet kon wachten om naar voren te gaan om zijn hart aan Jezus te geven.

Vlak voor zijn bekering was Bert lichamelijk en geestelijk een wrak. Na zijn bekering herstelde hij niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk. In 1983 werd hij zelfs Europees kampioen windsurfen. Ook wordt hij wereldwijd gezien als de uitvinder van het kitesurfen, een sport waarbij je door een soort vlieger met je surfboard over het water wordt getrokken. Vooral de laatste jaren is deze sport een enorme rage. Bert had in 1977 als eerste een patent.

In 1987, tijdens een conferentie van Reinhard Bonnke in Frankfurt, kreeg hij het op zijn hart om 'pinkstertelevisie' te gaan maken. Hij was onder de indruk van de sfeer en de aanbidding tijdens de conferentie. Ook de sprekers vanuit diverse landen en de wonderen die hij zag, maakten grote indruk. "Ik zag voor mijn ogen een meisje genezen die vanaf haar geboorte doof was. Ik dacht toen direct: zo'n soort conferentie moet ook in Nederland komen en dat moet op de televisie, zodat iedereen dit kan ervaren."

In eerste instantie hoopte hij de gevangenen in Nederland via de televisie te bereiken door alle gevangenissen een gratis satellietschotel aan te bieden, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De overheid wenste hier niet aan mee te werken vanwege de scheiding tussen kerk en staat. Hij ging vervolgens alle mogelijkheden langs om charismatische programma's te kunnen uitzenden. De Evangelische Omroep zag er weinig heil in. De IKON wilde wel tijd vrijmaken voor het uitzenden van diensten van Pinkstergemeenten, herinnert hij zich nog. Uiteindelijk leidde een en ander wel, indirect, tot het in het leven roepen van Zendtijd voor Kerken, waarin jaarlijks een aantal pinkstergemeenten zendtijd hebben.

Inmiddels is Panhuise de vertegenwoordiger van Trinity Broadcasting Network (TBN), een internationale evangelische organisatie die programma's uitzendt in Europa, Rusland, Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van AziŽ. TBN zendt vooral diensten, talkshows, door henzelf geproduceerde speelfilms en conferenties uit. De zender voorzag in een leemte, omdat er tot dan geen specifieke televisieprogramma's waren die zich op pinksteraanhangers richtten.

TBN richt zich daar nadrukkelijk wel op, maar ook op bijvoorbeeld de naar schatting 650.000 allochtone christen in Nederland. TBN is berg geliefd bij christenen van diverse etnische achtergronden, zegt Panhuise. Niet in de laatste plaats omdat er op TBN ook veel 'donbkere' sprekers en musici zijn te zien en te horen.

Hij loopt intussen rond met plannen om in hun eigen wekelijkse uitzending meer praatprogramma's en documentaires te gaan uitzenden. Volgens Panhuise is het tijd om met TBN een volgende stap te zetten. "Themakanalen zijn in deze tijd gewoon geworden", zegt hij. "Er is een kanaal voor sport, voor natuur, wetenschap, meerdere kanalen voor popmuziek, noem maar op. Dus is de tijd rijp voor een kanaal met 24 uur per dag christelijke televisie, zodat een christen op elk moment van de dag iets opbouwends kan zien en horen. Mijn volgende stap is daarom ten eerste om meer Nederlandse programma's of meer Nederlandse ondertiteling op TBN Europe te krijgen. En ten tweede ga ik, nu TBN op alle grote kabelnetten in het digitale pakket zit, proberen om het TBN‑kanaal voor de jeugd tot zo'n 25 jaar (JCTV ‑ red.) met veel gospelmuziek ook 24 uur per dag op de kabel te krijgen." Via internet is het programma al te volgen: www.jc-tv.net

De activiteiten rond TBN vullen een flink deel van zijn tijd. Toch is Bert Panhuise bij het grote publiek bekender door zijn werkzaamheden voor de EuroSpirit conferentie. In mei 1992 werd de eerste op charismatische leest geschoeide conferentie gehouden. Er bestond volgens Panhuise behoefte aan een dergelijke conferentie in Nederland. Er was op dat gebied destijds niet zo gek veel te beleven.

 

Over de toekomst is Panhuise niet onverdeeld negatief. Hij ziet weliswaar ook de dreiging van de islam, maar gelooft daarnaast dat Nederland ‑ en Europa ‑ aan de vooravond van een opwekking staan. Voor een pinksterman van het kaliber Panhuise een opwindende gedachte.

Of die opwekking plaats vindt in een christelijk, een seculier of een islamitisch Europa, daarover zijn de 'deskundigen' het nog niet eens. Enkele bijbelleraren en een groeiend aantal islamdeskundigen menen dat Europa in snel tempo islamitisch zal worden. Panhuise daarover: "Er zijn wel vaker mensen geweest die voorspellingen deden. Zo zijn er ook mensen die denken dat de moslims de wereld zullen gaan beheersen. Maar dit zal niet gebeuren. De islam is een middeleeuws geloof. Zij zal de wereld niet kunnen overheersen. De Bijbel zegt duidelijk dat de wereld achter de antichrist, het beest uit Openbaring, zal aanlopen. Wie wil er nu achter ayatollah Khomeini aanlopen?" Volgens Panhuise voedt de islam juist de haat tegen religie in het algemeen. "Ook nu wordt bijvoorbeeld de SGP gelijk aan de islam gesteld."

Bovendien: "De islam heeft de tijd niet meer om de wereld te regeren. Kijk naar de tekenen. Europa heeft gekozen zonder God verder te gaan. Als mensen de dingen zelf willen oplossen, dan laat God dat toe. Het is echter dwaas. Mensen willen orde scheppen door God aan de kant te zetten, maar creŽren daardoor juist chaos. De mensen verlaten God. Er is wereldwijd een toenemende haat tegen IsraŽl. Dit zijn onmiskenbaar tekenen dat we in de eindtijd leven."

Uiteindelijk, zo verwacht hij, zullen niet de moslims en het terrorisme het probleem zijn maar het antwoord erop. "De duivel werkt altijd met twee 'handen'. Hij creŽert met de ene hand een probleem en biedt met de andere hand een, uiteindelijke ergere, 'oplossing'," meent hij. "Dat hebben we ook in de jaren '30 gezien."

Panhuise verwacht dat in deze bijzondere tijd waarin we leven, God meer van Zichzelf zal laten zien. "Zodat mensen kunnen kiezen tussen de zegen en de vloek. Mensen zien vaak wel de vloek. Maar zij kennen de zegen niet. De mensen in Europa zijn in de war. We moeten leren over de 'schutting' te kijken. We kijken vaak alleen naar het probleem. Maar als je Gof om inzicht vraagt, zie je vaak de reden achter de dingen. Zo denk ik soms dat de holocaust de ultieme poging van de duivel was om te voorkomen dat het land IsraŽl hersteld zou worden. Eerder heeft hij tenslotte met een massamoord op de kinderen in Bethlehem geprobeerd om de komst van Jezus te blokkeren. We moeten anders leren kijken. En hoe afschuwelijk de holocaust ook was, de tegenstander heeft zijn doel niet bereikt. Bovendien geloof ik heel zeker dat veruit de meeste slachtoffers in hun enorme nood God hebben aangeroepen en de Bijbel zegt heel duidelijk dat allen die Hem aanroepen behouden worden. De duivel valt uiteindelijk in zijn eigen zwaard."

Uitgesproken is hij in zijn mening over de situatie in Europa. "Uitdaging heeft terecht aandacht geschonken aan de ondertekening van de Europese grondwet, op 29 oktober vorig jaar, waarin geen plaats meer is voor God en het christendom. Ik vrees dat dit voor Europa het begin van het einde is." Maar tegelijk gelooft hij dat er een opwekking komt. "Het lichaam moet immers weer ťťn worden van geest. Dat betekent dat er eerst een soort schifting gaat plaatsvinbden voordat God Zijn glorie ten volle kan laten zien."

DE verdeeldheid zit hem hoog. Hij kan zich opwinden over artikelen in de media waarin Amerikaanse sprekers worden aangeklaagd. Zo was er recentelijk in het Nederlands dagblad een artikel te lezen waarin Benny Hinn er niet al te best vanaf kwam. In Visie werden Robert Schuller en Yonggi Cho afgekraakt. En in Uitdaging bemerkte Panhuise hoe een bevriend voorgangersechtpaar van de Rehoboth-gemeente in BelgiŽ 'ten onrechte de grond ingeboord werd'. "Er is ook weinig onderscheiding. Valse profeten en dwaalleraren worden achterna gelopen en Godsmannen en -vrouwen, die al tientallen jaren hun sporen hebben verdiend, worden belasterd."

Dat doet hem pijn. "We breken elkaar af", verzucht hij. Dat mensen steeds maar generaliserend kritiek spuien op Amerikanen, begrijpt hij niet goed. "Er komen veel geloofspredikers uit Amerika. Ze worden afgeschilderd als louter welvaartspredikers. Dat steekt. Het is een list van de duivel. Het wil suggereren dat zij alleen uit zijn op geld. Dat is niet zo, Altahsn niet de meesten. Amerika doet ook veel goed", is zijn stellige overtuiging.

Zo wordt wereldwijd negentig procent van de zendingsactiviteiten gefinancierd vanuit Amerika. Zijn eigen TBN Europe kost zes miljoen euro op jaarbasis. Het grootste deel van dat geld wordt bijeengebracht door Amerikaanse christenen. "Nederland en Europa hebben nu dankzij TBN, dus mede dankzij Amerika, een 24‑uurs tv-kanaal voor de jeugd."

Hij wijst er op dat TBN en Benny Hinn samen een 24‑uurs tv‑kanaal zijn gestart in het Arabisch, louter en alleen om de moslims met het Evangelie te bereiken. Volgens hem kost dat zowel TBN als Hinn alleen maar geld. "Ze verdienen er zelf geen cent AAN. Het kost ze alleen maar geld. Laten kritische Nederlanders dit eerst zelf maar eens proberen TE bereiken voor zij hun mond open doen."

Terug naar de opwekking. Die komt gewis. En jonge mensen zullen daarin een grote rol spelen, is zijn vaste overtuiging. "Ik heb een visioen gezien, waarin kinderen in gevechtsvliegtuigen op de Europese kust aanvlogen, om Europa te bevrijden. Zij bestuurden het vliegtuig. Ik wist eerst niet wat ik er mee moest. Maar in de bidstond waar ik was, kregen meer mensen het zelfde beeld. Het is voor mij duidelijk dat God een opwekking gaat geven VOORAL door de jeugd heen, want zij zijn niet besmet met religie."

Aanbidding zal, denkt hij, nog belangrijker worden. "En dan doel ik niet op mensen die een liedje zingen in de kerk. Nee, dan gaat het om ware aanbidding. God zoekt in deze eindtijd aanbidders die Hem zullen aanbidden in Geest en in waarheid. Daarom ben ik ook zo blij dat een van de meest geliefde aanbiddingsleiders ter wereld, Terry MacAlmon, naar de jaarlijkse EuroSpirit-conferentie komt."

 

  

While God wants to prosper us, true prosperity
is not measured solely in dollars and cents. God
has promised to meet all our needs (Phil. 4:19);
He has not promised to fund all our greeds.

John Hagee
------------------------------------------------------

God does promise prosperity,
but financial blessings are
NOT for the greed,
but for the need...

Benny Hinn
------------------------------------------------------

 If you only do what you can do then you're only ever going to do what you can do!

But, if you start to do what you cannot do, you'll find you can do what you cannot do.

And what you absolutely cannot do, God will do, or a team of incredible people will, who are attracted to the person attempting to do what they cannot do.

Don't imagine God will ask you to do what you can do!

He asks you to do what you can't do.

Then you'll need Him to do it!

But you're the one who starts the impossible dream.

No-one, not even God, gets inspired by the mediocre.

Attempt the impossible, ignore the critics, attract the best, accomplish the unbelieva

 

 Stepping out with you,

 

 

   

 

 http://www.ccc.org.au/

 

zie ook submenu's