Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
Praise Team "Blessing"
Prophetic word about worship
Profetie over aanbidding
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

   PROFETISCH  WOORD  OVER  AANBIDDING
       door: John Eckhardt,  Singapore,  2001.

En de Heer zegt dat in de dagen die komen,  zal ik
aanbidders bijeenbrengen van  de  4 uitersten der
aarde. En de Heer zegt dat ze zullen komen en dat
ze Mij zullen aanbidden en dat vanuit landen en vol-
ken men gezamenlijk zal lofprijzen en aanbidden en
het zal gehoord en gezien worden in de hemel. Ve-
len hebben al geprobeerd eenheid te brengen  tus-
sen verschillende groepen, maar zegt de Heer, als
de ware  aanbidders  samenkomen,  dan zullen zij
een van hart worden en Mij gaan aanbidden en men
zal gaan zien dat Mijn kinderen uit verschillende lan-
den met elkaar gaan samenwerken.
Ook in deze plaats zullen verschillende groepen bij
elkaar komen en gezamenlijk lofprijzen.  En dit zal
een teken voor de wereld zijn zegt God,  en velen
zullen er van horen en velen zullen vrezen en velen
zullen komen  en  velen zullen op hun knieen vallen
en uitroepen:  "Wat moet ik doen om gered te wor-
den?"  En velen zullen bevrijd worden van hun pijn
en velen zullen vergeving vragen voor hun ongeloof,
hun hardheid van hart en het toelaten van haat. En
ik zal beginnen  Mijn liefde in hun hart te laten  stro-
men.  De Heer zegt, maak u klaar, want in de dagen
die komen zullen er INTERNATIONALE  CONFEREN-
TIES komen op verschillende plaatsen waar mensen
uit VERSCHILLENDE  CULTUREN zullen samenkomen
om Mij te aanbidden en Mijn glorie zal neerdalen  en
Mijn glorie  zal  vrijgezet worden  en ook zal Ik het
werk van hun handen zegenen..

Dit is een deel van een profetie van John Eckhart dat
mij erg aansprak omdat wat hier gezegd wordt al jaren
in mijn hart leeft. Men name ook het in eenheid samen-
komen van mensen uit verschillende culturen,  zoals we
dat ook in de jaarlijkse Eurospirit conferentie meemaken
.
Bovendien sluit dit aan bij een profetisch woord van Rick
Joyner, zo'n 8 jaar geleden, waarin werd gesproken over
eenheid brengende conferenties in alle hoofdsteden van
de wereld..
Bert Panhuise