Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
Praise Team "Blessing"
Prophetic word about worship
Profetie over aanbidding
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

                                       BLESSING

 

Blessed to be a Blessing                             (Dutch/English)

 

Het is fijn om een zegen te zijn voor anderen, maar vooral om een zegen voor onze God te zijn! Hij zegent ons met zoveel, dat we het gewoon niet voor onszelf kunnen houden. Daarom willen we iedereen zegenen met onze muziek. Als we God prijzen, brengen we mensen voor Zijn troon, in Zijn aanwezigheid. Een aanraking te hebben met die geweldige Grote God, is de grootste zegen die je maar kan voorstellen. Vandaar onze naam “Blessing”.

Onze visie is dan ook om door middel van lofprijsmuziek mensen te bereiken voor Jezus. Ook willen we christenen helpen om God te aanbidden en om samen als een grote familie van God onze dankbaarheid te tonen.

 

Ooit hebben we allemaal de keuze gemaakt Jezus te dienen met alles wat in ons is. We hebben de boodschap van verlossing gehoord, aangenomen en we zijn er in gaan wandelen. Hierdoor is ons leven totaal veranderd.

Door lofprijsmuziek aanbidden we God, want Hij is zo fantastisch. Onze liefdevolle Vader, machtige Redder en grote Verlosser.

 

Misschien is het moeilijk te bevatten, maar wanneer je met een open hart en een ontvankelijke geest voor God zingt, kom je in Zijn aanwezigheid en word je een ander mens. Het kan niet anders dan dat je verandert ... In Zijn aanwezigheid verandert iedereen!

 

Be Blessed

 

Paula Laurey, worship leader van Eurospirit praise team “Blessing”.

 

 


 

 

                         ENGLISH:

 

 

Blessed to be a Blessing

 

It is great to be a blessing for others, but it is even greater to be a blessing for our God! He blesses us with so much, that we cannot keep it to ourselves. As a result of that we want to bless everybody with our music. When we praise God, we bring people before His throne, into His presence. To be touched by this awesome God, is the greatest blessing you can ever imagine. This is why our name is ”Blessing”.

Therefore our vision is to reach people for Jesus through praise and worship music. We also want to help christians to worship God and to show our gratefulness towards God as one big family.

 

We have all once made the descision to serve Jesus with all that is within us. We have heared and accepted the gospel, the message of redemption, and we started walking into it. It completely changed our lives.

Through praise and worship music we adore unto God for He is so amazing. Our loving Father, mighty Savior and great Redeemer.

 

It may be difficult to understand, but when you sing unto God with an open hart and a receiving spirit, you will enter into His presence and you become a different person. You will change, no doubt about it … In His presence everybody changes!

 

Be Blessed

 

Paula Laurey, worship leader of Eurospirit praise team “Blessing”.